Tobaksavvänjning med KBT

Om du har motivationen så har jag verktygen och i kombination med varandra kommer du snabbt upptäcka hur du kan påverka ditt liv på ett positivt sätt, inte bara kring tobaken utan även i andra situationer i vardagen.

Inledningsvis har jag ett individuellt samtal där vi bl.a pratar om hur mycket och hur länge du har använt tobak. Vi tittar även på eventuella hjälpmedel som underlättar stoppet. Därefter träffas vi vid 11 tillfällen utspritt under ett år.

Kursen innehåller bl.a

Antal tillfällen: 11st

Exempel på tankar

Gott till kaffet
Skapar gemenskap i gruppen
Får mig att slappna av

“Positivit! Jag skulle ha slutat rökat för länge sedan. Mår mycket bättre. Rökfri!!!
Fått mer info om rökning och skador än vad jag visste innan. Ingen rökhosta, bankkontot växer :-)”

“Kursen har gett mig mer stöd i mitt beslut att sluta än jag förväntat mig. Min hosta har försvunnit.”

“Kursen har påverkat mig mycket bra, eftersom jag har kunnat sluta röka. Mitt luktsinne har blivit mycket bättre.”