Tobaksavvänjning med KBT

Om du har motivationen så har jag verktygen och i kombination med varandra kommer du snabbt upptäcka hur du kan påverka ditt liv på ett positivt sätt, inte bara kring tobaken utan även i andra situationer i vardagen.

Inledningsvis har jag ett individuellt samtal där vi bl.a pratar om hur mycket och hur länge du har använt tobak. Vi tittar även på eventuella hjälpmedel som underlättar stoppet. Därefter träffas vi vid 11 tillfällen utspritt under ett år.

Företag eller privatperson spelar ingen roll, alla är välkomna!
Vid intresse vänligen kontakta oss.

Vi går igenom följande:

– fördelarna med att sluta röka/snusa
– information om hjälpmedel 
– kunskap om tobakens effekter
– stöttning, råd och tips
– hemuppgifter att öva på i vardagen
– uppföljningar
– mycket diskussioner
…allt ur ett kognitivt förhållningssätt

Exempel på tankar

– Gott till kaffet
– Skapar gemenskap i gruppen
– Får mig att slappna av

“Positivit! Jag skulle ha slutat rökat för länge sedan. Mår mycket bättre. Rökfri!!!
Fått mer info om rökning och skador än vad jag visste innan. Ingen rökhosta, bankkontot växer :-)”

“Kursen har gett mig mer stöd i mitt beslut att sluta än jag förväntat mig. Min hosta har försvunnit.”

“Kursen har påverkat mig mycket bra, eftersom jag har kunnat sluta röka. Mitt luktsinne har blivit mycket bättre.”