ensamhet

www.tankens-kraft.se

Du var min vän

Hur man hanterar förlusten av någon är väldigt individuellt. Den här texten är skriven av en ung tjej i tonåren och den berör mig så starkt.