Stresshantering med KBT

Syftet är att förebygga ohälsa.
Tankarna fylls av förväntningar och måsten där våra drömmar ligger ett universum ifrån verkligheten. Du vet att om du bara kunde få lite mer struktur och göra bättre prioriteringar så skulle mycket falla på plats. Tid för exempelvis träning, att umgås med vänner och egentid skulle då bli verklighet. Problemen kan bl.a. visas genom nedstämdhet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter m.m.

Det är lätt att fastna i vardagspusslet med hämtningar, arbete, barn, familj, städning etc. Ibland är vi inte ens medvetna om det eller så vill vi helt enkelt inte erkänna för oss själva att livet rullar på i alldeles för hög fart.

Vi saknar verktygen och orken att ta oss vidare, vi mår inte bra men kan inte riktigt sätta fingret på varför. Kanske har vi redan förlikat oss med att det är så här livet är. Under träffarna utgår vi från den kognitiva triangeln med tanke, känsla och handling i fokus. Vi lär oss att bena ut situationen och tar reda på hur vi förhåller oss för att sedan hitta alternativa sätt och en ny väg, din egen väg.

Med en hälsosam livsstil och ett förhållningssätt som tar oss framåt hanterar vi upp- och nedgångar betydligt bättre. Vi blir den bästa versionen av oss själva!
Många känner sig stärkta av att arbeta i grupp då man får ta del av andra liknande situationer medan andra föredrar att träffas individuellt.

Exempel på innehåll

Stresshantering med KBT kan avändas som underlag i enskilda sessioner eller kurs ifall ni är en grupp eller företag. Vi startar med en stund mindfullness så att du får möjlighet att landa innan vi sätter igång. Varje vecka tillförs ett nytt tema som vi fördjupar oss i och sedan blir en del av hemuppgiften. Tanken är att du ksa få prova på nya förhållningssätt och en stor del går därför ut på aktivt deltagande med övningar och diskussioner.
Möjlighet finns till uppföljning och fortsättning, enskilt eller i grupp. 

Ex på kamp & flykt

Kör över andra
Känner dig ifrågasatt
Pressar dig ofta över gränser
Undviker konflikter
Ifrågasätter dig själv

www.tankens-kraft.se

“Mindre ångest och hjärtklappning, känner mig lugnare och fått större livsglädje, mer självförtroende. Tack för en mycket bra och givande utbildning.”

“Skulle absolut föreslå kursen som rehabåtgärd. Du är toppen! Du ger så bra tips och reflektioner på det vi talar om.”

“Jag har sett fram emot onsdagarna och har ofta gått hem från kursen med god känsla i kroppen. Har fått konkreta tips på hur jag ska agera/tänka när jag känner mig stressad. Handledaren mycket bra, kunnig och har bidragit till ett tillåtande klimat i gruppen.”