Stresshantering med KBT

Syftet med kursen är att förebygga ohälsa, den vänder sig till dig som upplever att det är svårt att få ihop alla “måsten” och “borden”. Ibland är vi inte ens medvetna om det eller så vill vi helt enkelt inte erkänna för oss själva att livet rullar på i alldeles för hög fart. Problemen kan bl.a. visas genom nedstämdhet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter m.m.


I kursen behandlas faktorer som påverkar beteendet och du som deltagare får möjlighet att ta reda på hur tanken eller känslan påverkar dig och i sin tur leder till ett mindre önskvärt beteende. Många känner sig stärkta av att arbeta i grupp då man får ta del av andra liknande situationer medan andra föredrar att träffas individuellt.

Träffarna startar med en stunds mindfullness så att alla får möjlighet att landa innan kursen sätter igång. Varje vecka tillförs ett nytt tema som vi fördjupar oss i och sedan blir en del av hemuppgiften. Tanken med kursen är att prova på nya förhållningssätt och en stor del går därför ut på aktivt deltagande med övningar och diskussioner.

Kursen innehåller mängder med tips, råd, verktyg, reflektioner och inspiration för att uppnå en bättre balans mellan aktivitet och vila och ett bättre mående, allt ur ett kognitivt perspektiv.

Kamp & flykt

– Kör över andra
– Känner mig lätt ifrågasatt
– Pressar mig ofta över gränser
– Undviker konflikter
– Ifrågasätter mig själv
– Svårt att sätta gränser

Antal träffar: 12 st.
I programmet erbjuds: Utbildad handledare i “Behandling av stress och utmattning med KBT” arbetsmaterial, handledning ur ett kognitivt perspektiv och diskussioner.
Möjlighet finns till uppföljning och fortsättning, enskilt eller i grupp. Väldigt efterfrågat och uppskattat!

Företag eller privatperson spelar ingen roll, alla är välkomna!
Vid intresse vänligen kontakta oss.

“Mindre ångest och hjärtklappning, känner mig lugnare och fått större livsglädje, mer självförtroende. Tack för en mycket bra och givande utbildning.”

“Skulle absolut föreslå kursen som rehabåtgärd. Du är toppen! Du ger så bra tips och reflektioner på det vi talar om.”

“Jag har sett fram emot onsdagarna och har ofta gått hem från kursen med god känsla i kroppen. Har fått konkreta tips på hur jag ska agera/tänka när jag känner mig stressad. Handledaren mycket bra, kunnig och har bidragit till ett tillåtande klimat i gruppen.”