Sömn

Bättre sömn med KBT vänder sig till ALLA!
Vi har alla stunder av mindre bra sömn och det är naturligt. Några exempel kan vara byte av jobb, en skilsmässa eller förlust av en nära anhörig. Det är när sömnen påverkas under en längre tid som en ond cirkel uppstår. Det skapar en oro för den uteblivna sömnen, hur man ska orka arbeta dagen efter och en rädsla för att inte somna till kvällen igen. Återhämtningsförmågan blir nedsatt och det är lättare att blir sjuk.

Kursen innehåller bl.a

Antal träffar: 7 st.

Det är en innehållsrik kurs med nyttig information och effektiva verktyg för att uppnå en bättre sömn. Beroende på hur stort sömnproblemet är kan det med fördel vara skönt att ha en vän eller partner som stöd under förändringsarbetet. En stor del av kursen går ut på aktivt deltagande med övningar och diskussioner för att handledaren ska kunna hjälpa, stötta och motivera varje person på absolut bästa sätt.

Ex på tankar och känslor

Hur ska jag orka?
Oro
Stress
Kan inte somna
Tankarna snurrar

www.tankens-kraft.se

“Positivt att ta upp hur man kan hantera en svår situation eller stress som uppkommer exempelvis när en inte kan sova.”

“Jätteintressant Christine kom med bra tips, hon var tydlig i sin roll och behaglig att lyssna på.”

“Det jag tänker att jag kommer att ha användning för är att andas och att påminna mig själv om att stanna upp.”