Relationer

Här ligger fokus på bl.a. att lära sig att lyssna in, visa ömsesidig respekt och stundvis acceptera varandras olikheter.

www.tankens-kraft.se

Kollegor
Oavsett man är ny eller gammal på jobbet så kan det vara lätt att falla in i rutiner som tidigare har fungerat. Omedvetet sårar man någon i sin iver att lösa problem eller visa sin kompetens. När vi tolkar in andras beteenden och tonlägen som att man blir dömd eller ifrågasatt triggas våra tankefällor igång.

www.tankens-kraft.se

Par
Olikheter som man i början hade överseende med och kanske t.om lockades av blir efter en tid istället orsak till problem. Intresset för att kompromissa minskar och det är lätt att kritisera den andra. Plötsligt fokuserar man på och understryker varandras olikheter så att de blir större än vad de egentligen är.

www.tankens-kraft.se

Kompisar
Känslan av att vara behövd, uppskattad och förstådd får oss att öppna upp och dela med oss av vårt innersta. Kompisen blir en trygghet som alltid finns där. Men när tilliten av någon anledning skadas finns risk för att en klyfta skapas och växer sig allt större. Om vi då väljer att inte säga något väljer vi samtidigt att inte hitta en lösning på det som hänt.

Vanliga områden

Tankefällor
Behov av närhet/bekräftelse
Psykisk ohälsa
Rollfördelning hemma/jobbet
Osäkerhet