Mindfulness/ ACT/ Andning

Mindfulness, ACT och andning har gemensamt att vi själva kan påverka tempot i våra liv.
Att se på livet som en lång sträcka av ögonblick, ögonblick som man missar om man hela tiden är upptagen av grubbel och ältande av det förgångna eller hinder inför framtiden. Om man ständigt bortser från det pågående ögonblicket finns det risk för att man missar en stor del av livet – det som pågår just här, just nu. Det handlar om att betrakta just detta ögonblick utan att på något sätt försöka förändra det. För den som i övrigt lider och befinner sig i en svår situation kan detta ögonblick bli uthärdligt.

www.tankens-kraft.se

Mindfulness
Är en urgammal österländsk teknik som går ut på att öva sig i att vara här, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring framtiden – alla “borden” och “måsten” och alla tankar om vad andra tycker och tänker.

www.tankens-kraft.se

Acceptans
Bästa sättet att komma en bit på vägen när man övar sin medvetenhet är att sluta upp med att försöka komma någonstans överhuvudtaget; att acceptera att saker och ting är som de är just nu och att man kan låta dem vara som de är. Det är ok att inte tycka om det som sker.

www.tankens-kraft.se

Andning
Medveten andning ger alltid omedelbara effekter på energinivån. Din närvaro i nuet börjar med andningen. Rätt andning är nyckeln till välbefinnande, glädje, frihet, lugn, harmoni, ökad medvetenhet och byte av fokus från utsida till insida.

www.tankens-kraft.se

Mindfulness 10 veckor

Här får du en ökad förståelse för hur kroppen och sammanhanget hänger ihop. Du får även verktyg som du kan arbeta med i vardagen. Det är en fantastisk upplevelse när du sedan kan styra ditt eget mående i en riktning som ger dig energi, lugn, styrka och balans.

Kursen innehåller

Spela videoklipp