Handledning

Handledning förebygger missförstånd, överbelastning samt risken för att arbeta mot olika mål. När handledning sker i  grupp får de en inblick i allas kunskap och erfarenheter. Handledaren arbetar då med att skapa ett tryggt klimat, så att alla i gruppen kan komma till tals.

Vad är syftet med handledning?
Ni får tillfälle att samtala och reflektera kring situationer som uppstår i arbetet. Detta i sin tur bidrar till att ni får större insikt i hur du själv och andra tänker, känner och reagerar. Det blir lättare att sätta gränser och hantera mötet med människor.

Hur ofta träffas man?
Man bör träffas regelbundet under en längre tid för att få en kontinuitet och en trygghet i gruppen, men detta är ibland en omöjlighet då andra prioriteringar görs.

Exempel på ämnen

Målplanering
Förhållningssätt
Problemlösning
Kognitiva verktyg
Kommunikation

www.tankens-kraft.se