Dataspel

Det här programmet riktar sig till de som har ett osunt förhållande till dataspel. Vi arbetar tätt med föräldrar och barn/ungdom genom bl.a en ökad förståelse, intervention, individuella och gemensamma hemuppgifter, reflektioner, samtal, övningar och stöd genom hela processen. Det är en lång och inte alltid smärtfri process att bli av med ett spelmissbruk men det går att bli fri. Med hjälp och stöttning från omgivningen tillsammans med en färdig plan går det att hitta ett förhållningssätt som fungerar.

Frågor till föräldern:
Drar barnet sig undan?
Uppstår bråk om hur mycket tid barnet ska få spela?
Visar barnet ointresse för saker som det tidigare tyckt om?

Frågor till barnet/ungdomen:
Äter du ofta på ditt rum?
Tänker du ofta på dina spel?
Har du svårt att umgås med vänner IRL?

När vi inte kan bekräfta oss själva, känna oss bra eller värdefulla på egen hand, letar vi bekräftelse från andra, från vår omgivning. Spelet skapar en fantastisk gemenskap och ger känslan av samhörighet vilket då lätt kan bli bekräftelsen vi saknar. “Jag är viktig för de andra spelarna.”I ett missbruk förlorar man de grundläggande beteendena som exempelvis hur man interagerar med folk, hänger med kompisar eller närmar sig någon man tycker om.

Hör av dig så kan vi titta på möjligheten till ett samarbete.

Kursen innehåller bl.a

Antal träffar: 12 st.

www.tankens-kraft.se

Varningssignaler

Huvudvärk
Slarvar med hygienen
Smärta i nacke och rygg
Irritation