Med anledning av Covid-19

1 januari, 2021

Det är speciella tider som råder. Spridningen av Covid-19 får effekter för oss alla och det är extra viktigt att var och en tar sitt ansvar.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd tar vi endast emot över telefon/digitalt. Tankens Kraft följer strikt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten förespråkar. Uppdaterad information hittar ni här på vår hemsida.

Har du funderingar så ta gärna kontakt med oss.

Med vänlig hälsning
Christine Thörnblom
VD, Tankens Kraft