Med anledning av Covid-19

Januari, 2021

Det är speciella tider som råder. Spridningen av Covid-19 sker fortfarande och får effekter för oss alla. Det är därför extra viktigt att var och en tar sitt ansvar.

Vi har valt att fortsätta ta emot klienter över telefon och digitalt och avvakta med fysiska möten. Uppdaterad information hittar ni här på vår hemsida.

Har du funderingar så ta gärna kontakt med oss.

Med vänlig hälsning
Christine Thörnblom
VD, Tankens Kraft