Med anledning av Covid-19

1 augusti, 2020

Det är speciella tider som råder. Spridningen av Covid-19 får effekter för oss alla och det är extra viktigt att var och en tar sitt ansvar.

Vi fortsätter övervägande att genomföra terapisamtal, kurser och möten över telefon/digitalt. Men vi öppnar nu upp för att ta emot ett fåtal klienter på mottagningen under förutsättning att du är symptomfri och inte har någon i din närhet med smitta.

Tankens Kraft följer strikt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten förespråkar gällande hygien. Vi kan komma att ändra våra riktlinjer i de fall Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. Uppdaterad information hittar ni här på vår hemsida.

Har du funderingar så ta gärna kontakt med oss. Vi för gärna dialog om hur vi gemensamt kan skydda vårt samhälle från ytterligare spridning av coronaviruset.

Med vänlig hälsning
Christine Thörnblom
VD, Tankens Kraft

Dela