Med anledning av Covid-19

Pandemin har tvingat oss att tänka utanför ramarna på mer än bara ett sätt. Spridningen av Covid-19 sker fortfarande om än i mindre utsträckning.
Jag har valt att fortsätta ta emot klienter över telefon och digitalt då efterfrågan på alternativa distanslösningar fortfarande finns.  Uppdaterad information hittar ni här på vår hemsida. Har du funderingar så ta gärna kontakt.

Med vänlig hälsning
Christine Thörnblom
VD, Tankens Kraft