Coaching

För att uppnå dina mål på ett effektivt och snabbt sätt kan det vara bra att ta hjälp av en coach. Det kan ibland vara svårt att ta sig ur en situation om man stått och trampat på samma ställe en längre tid. Med coaching kan du få hjälp att komma fram till vad som krävs för att nå hela vägen. Det kan exempelvis handla om osäkerhet inför en förändring som ett nytt jobb eller en flytt.

För att uppnå din dröm behöver du kanske släppa taget om det som är tryggt och skapa nya kontakter och möjligheter, då kan en coach vara ett bra bollplank på din resa. Ingen dröm är för liten, det är Du som bestämmer och tillsammans förverkligar vi den.

I coachande möten sätter man delmål, reflekterar och bollar möjliga vägar att gå. Man tydliggör målet och förändringsarbetet genom att vara konkret och realistisk.

Exempel för coaching

I relationer
Inför/under träning
Vid utveckling av en verksamhet
Uppnå drömmar och mål
Våga prova något nytt 

” Tänk om jag inte klarar det och vad ska andra tycka om mig”

När våra tankefällor blir våra absoluta sanningar skapar de hinder för vår fortsatta utveckling. Tron på oss själva sviktar och vi väljer att stanna kvar där vi är. Vi vet ju vad vi har och det är tryggt.

Vad hindrar dig från att påbörja en förändring?  
Hör av dig så kan vi tillsammans titta på nya möjligheter, tydliga mål och spännande förändringar.

“Christine är en mycket bra coachande och förstående mentor. Hon har fått mig att tro på mig själv, tänka i andra banor och göra bra val! Bli tryggare i mig själv.”

“Jag kände att jag fick hjälp i rätt tid. Just innan jag gett upp. Att få samtala under ledning med mina kollegor gav mig kraft och lust att fortsätta. Lite frustrerande för mig som har bråttom att inte kunna lösa allt på en gång, men givetvis måste man ta en sak i taget.”