Viktig information med anledning av Coronaviruset (covid-19).
För närvarande genomförs alla terapisamtal, kurser och möten över telefon eller digitalt.
Tankens Kraft följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tankens Kraft drivs av övertygelsen att psykisk hälsa skapar grunden för ett meningsfullt liv. Detta uppnås genom att erbjuda effektiva tjänster utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance & Commitment Therapy) och mindfulness med fokus på förhållningssätt där tanke-känsla-handling har en betydande roll, enkla digitala tjänster, workshops, kurser och samtalsterapi.

Mitt mål är att nå de som hamnar mellan stolarna och är i behov av hjälp men inte får det pga långa köer eller höga kostnader. Med kunskap om hur just Du fungerar kan du lättare hantera problem som tex stress, oro och ångest. Jag hjälper företag och privatpersoner att uppnå psykisk hälsa och ett meningsfulare liv både på jobbet och hemma, vilket i sin tur förebygger och minskar antalet sjukskrivningar.

Nyhet!

Nu lanserar vi Webbkurser!
Det är kurser på 5 veckor med olika teman. Det är även ett bra alternativ till en lägre kostnad för att få tips, verktyg och ny inspiration.

Hur jag kan hjälpa dig.

I min roll som terapeut/coach får du bl.a verktyg för mental träning, ökad självkännedom och återhämtning, vilket tillsammans skapar egenskaper som ökar den egna potentialen