Tobaksavvänjning med hjälp avmha KBT

Vill du sluta röka/snusa?
Som Diplomerad tobaksavvänjare och kognitiv beteendeterapeut belyser jag följande:
-fördelarna med att sluta röka/snusa.
-information om hjälpmedel vid ett tobakstopp
-kunskap om tobakens effekter
-stöttning
-råd/ tips
-hemuppgifter att öva på i vardagen
-uppföljningar
-mycket diskussioner
...allt ur ett kognitivt förhållningssätt.

Om du har motivationen så har jag verktygen och i kombination med varandra kommer du snabbt upptäcka hur du kan påverka ditt liv på ett positivt sätt, inte bara kring tobaken utan även i andra situationer i vardagen.

Kommentarer från deltagare om tidigare avvänjningsgrupper:
"Ingen rökhosta, bankkontot växer :-)"

"Kursen har gett mig mer stöd i mitt beslut att sluta än jag förväntat mig. Min hosta har försvunnit."

"Kursen har påverkat mig mycket bra, eftersom jag har kunnat sluta röka. Mitt luktsinne har blivit mycket bättre."

"Positivit! Jag skulle ha slutat rökat för länge sedan. Mår mycket bättre. Rökfri!!! Fått mer info om rökning och skador än vad jag visste innan."

"Jag mår bättre, jag är piggare, bättre ekonomi."

"Blivit mer motiverad att sluta samtidigt som deltagarnas åsikter var viktiga. Bra sammanhållning."

Inledningsvis har jag ett individuellt samtal där vi bl.a pratar om hur mycket och hur länge du har använt tobak. Vi tittar även på eventuella hjälpmedel som underlättar stoppet. Därefter träffas vi vid 11 tillfällen utspritt under ett år.

Företag eller privatperson spelar ingen roll, alla är välkomna!

Vid intresse vänligen kontakta oss
Exempel på beroenden:
- Rökning
- Snusning
- Vattenpipa
 Tobak

Tobak
Dölj menyn
Längst upp på sidan