Sociala medier vs missbruk sociala medier

Detta är en kurs som vi själva tagit fram för dig som vill få mer kunskap om hur ditt användande påverkar ditt liv och hur du medvetet kan göra justeringar för att bättre fördela din tid och uppmärksamhet mellan det som är viktigt i ditt liv.
Även om Du inte upplever ditt användande som något problem så får du en riktigt bra grund att stå på. Genom en ökad förståelse för vårt användande; hur det ser ut, hur det påverkar oss och vart det kan leda, synliggör vi olika riskfaktorer.

Kort fakta:
Överdrivet användande av teknik i ung ålder kan resultera i en försenad utveckling som försenad läskunnighet och försämrade kognitiva prestationer. Man hävdar även att det kan vara en av orsakerna till psykisk ohälsa.

Frågor:
Tittar du på tv:n,mobilen och lyssnar på musik samtidigt som du pratar med någon?
Känner du oro och stress om du inte har mobilen i samma rum som du befinner dig?
Ber omgivningen dig att lägga undan mobilen?
Tar du regelbundet upp mobilen för att bara "kolla"?
Kan du komma på dig själv med att titta på något annat än vad du hade tänkt dig från början?

Stämmer något av detta in på dig så ska du defintivit gå den här kursen. Målet är inte att sluta helt med användandet utan att få en bättre kunskap och en balans som är sund. Du kan med fördel gå kursen tillsammans med vänner, en partner eller kollegor.

Antal träffar: 10 st.
I programmet erbjuds: Arbetsmaterial, handledning ur ett kognitivt perspektiv, inslag av ACT och MI samt diskussioneroch hemuppgifter.
Extra uppföljningstillfällen är alltid mycket uppskattat och är något vi tillsammans kommer överens om.

Företag eller privatperson spelar ingen roll, alla är välkomna!
Vid intresse vänligen kontakta oss.
Exempelpå varningssignaler:
- sömnsvårigheter
- föredrar att skicka sms/mejl
- svårt att vara utan mobilen
- förlorar tidsperspektivet
 Det är ju så lätt att fastna
Dölj menyn
Längst upp på sidan