logo Tankens Kraft


Kollegor, par- och kompisrelationer

Här ligger fokus på bl.a. att lära sig att lyssna in, visa ömsesidig respekt och stundvis acceptera varandras olikheter.

Kollegor


Oavsett man är ny eller gammal på jobbet så kan det vara lätt att falla in i rutiner som tidigare har fungerat.

Omedvetet sårar man någon i sin iver att lösa problem eller visa sin kompetens. När vi tolkar in andras beteenden och tonlägen som att man blir dömd eller ifrågasatt triggas våra tankefällor igång.

Par


Olikheter som man i början hade överseende med och kanske t.om lockades av blir efter en tid istället orsak till problem.

Intresset för att kompromissa minskar och det är lätt att kritisera den andra. Plötsligt fokuserar man på och understryker varandras olikheter så att de blir större än vad de egentligen är.

Kompisar


Känslan av att vara behövd, uppskattad och förstådd får oss att öppna upp och dela med oss av vårt innersta.

Kompisen blir en trygghet som alltid finns där. Men när tilliten av någon anledning skadas finns risk för att en klyfta skapas och växer sig allt större. Om vi då väljer att inte säga något väljer vi samtidigt att inte hitta en lösning på det som hänt.


Här nedan är exempel på tankefällor där vi tror oss veta vad den andra tycker och tänker vilket kan leda till ett beteende som ökar avståndet mellan varandra.
"Hen älskar mig inte därför drar jag mig undan"
"Hen tycker jag är dålig på mitt arbete"
"Jag är helt säker på att hen medvetet vill såra mig"

Vi lyfter vikten av att vårda och värna om varandra på ett sätt som underlättar kommunikationen. Tillsammans lär vi oss att titta på och lösa problemen utifrån olika perspektiv.

Företag eller privatperson spelar ingen roll, alla är välkomna!
Vid intresse vänligen kontakta oss.
Vanliga områden för relationsproblem:
- tankefällor
- behov av närhet/bekräftelse
- psykisk ohälsa
- rollfördelning hemma/jobbet
- osäkerhet
Tankens Kraft    
0702-134413    
info@tankens-kraft.se
OM TANKENS KRAFT KONTAKT HITTA HIT
SKICKA IN ANMÄLAN REFERENSER NYHETSBREV
BLOGG / KOLUMN VILLKOR FACEBOOKFB / INSTAGRAMIG
 
Längst upp på sidan