Par- och kollegor/kompisrelationer

Här ligger fokus på bl.a att lära sig att lyssna in, visa ömsesidig respekt och acceptera varandras olikheter.

Olikheter som man i början hade överseende med och kanske t.o.m. lockades av blir efter en tid istället orsak till problem. Intresset för att kompromissa minskar och det är lätt att kritisera den andra. Plötsligt fokuserar man på och understryker varandras olikheter så att de blir större än vad de egentligen är.

Vi lyfter vikten av att vårda och värna om varandra på ett sätt som underlättar kommunikationen. Tillsammans lär vi oss även att titta på problemen från olika perspektiv.

Tankefällor där vi tror oss veta vad den andra tycker och tänker kan leda till ett beteende som ökar klyftan mellan varandra. Exempel:
"Jag är helt säker på att hen medvetet vill såra mig"
"Hen tycker jag är dålig på mitt arbete"
"Hen älskar mig inte därför drar jag mig undan"

Med en förståelse för hur vi hanterar konflikter och vilka tidigare erfarenheter som ligger till grund för hur vi förhåller oss så blir det lättare att bli varse vissa beteenden.

Mer info kommer.
Vanliga områden för relationsproblem:
- tankefällor
- behov av närhet/bekräftelse
- psykisk ohälsa
- rollfördelning hemma/jobbet
- osäkerhet
 Relationer
Dölj menyn
Längst upp på sidan