Mindfulness/ACT

Medveten närvaro (mindfulness) är en urgammal österländsk teknik som går ut på att öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring framtiden - alla "borden" och "måsten" och alla tankar om vad andra kan tänkas tänka om en.

I den här traditionen ser man på livet som en lång sträcka av ögonblick, ögonblick som man missar om man hela tiden är upptagen av grubbel och ältande av det förgångna eller rädsla och förhoppningar inför framtiden. Om man ständigt bortser från det pågående ögonblicket finns det risk för att man missar en stor del av livet - det som pågår just här, just nu.
Att betrakta just detta ögonblick utan att på något sätt försöka förändra det.
Även för den som i övrigt lider och befinner sig i en svår situation kan ögonblicket bli uthärdligt.

ACT (Acceptans and commitment therapy)
Bästa sättet att komma en bit på vägen när man övar sin medvetenhet är att sluta upp med att försöka komma någonstans överhuvudtaget; att acceptera att saker och ting är som de är just nu och att man kan låta dem vara som de är.

Andning
Medveten andning ger alltid omedelbara effekter på energinivån
Din närvaro i nuet börjar med andningen. Rätt andning är nyckeln till välbefinnande, glädje, frihet, lugn, harmoni, ökad medvetenhet och byte av fokus från utsida till insida.

Som licensierad mindfulnessinstruktör erbjuder vi:
- Endast mindfulness.
- Avsluta KBT-sessioner med en stunds mindfulness.

Mindfulness 10 veckor
Erbjuder även en kurs i mindfulness på 10 veckor. Ni får en ökad förståelse för hur kroppen och sammanhanget hänger ihop. Ni får även med er verktyg att arbeta med i vardagen. Det är en fantastisk upplevelse när man märker hur man kan styra sitt eget mående i en riktning som ger dig energi, lugn, styrka och balans.
Antal träffar: 10

Vi går igenom faktorer som påverkar beteendet, exempel på dessa är kontroll och stress. Du behöver veta hur du fungerar och varför, därefter är det dags för nya förhållningssätt, tankar, känslor och beteenden. Kursen innehåller teori men har störst fokus på praktiska övningar och diskussioner. Alla övningar kan man sen enkelt fortsätta att använda i sitt dagliga liv. Möjlighet finns att prova på Zumba Fitness.

Varje vecka tillförs ett nytt tema som vi fördjupar oss i och sedan blir en del av hemuppgiften. Många slås av hur lätt det är att påbörja en förändring, när man vet vad problemet är. Det finns flera vetenskapliga studier på denna teknik som visar på långsiktig viktnedgång.

Flera av mina deltagare har kommenterat innehållet i kursen som värdefullt även för den som inte behöver gå ner i vikt. "Det handlar om livet, alla borde gå den!"

Kommentarer från deltagare:
"Hur viktigt det är att stanna upp och finnas i nuet."

"Jag tar med mig kunskapen om vikten av att vara medveten och reflektera kring sin egna stress. Att ta de små stunderna som behövs för återhämtning och acceptansen över att det som inte går att förändra bör vi acceptera."

"Att få medarbetarna att hitta balansen i sina arbetsuppgifter, att prioritera när arbetsbelastningen är på topp etc."

"Hur viktigt det är att hitta en bra balans i sin vardag."

"Viktigt att man pratar och lyssnar på varandra."

I programmet erbjuds: utbildad mindfulness instruktör, reflektioner och diskussioner. Möjlighet finns till uppföljning och fortsättning, enskilt eller i grupp. Väldigt efterfrågat och uppskattat! Varmt välkommen.
Enskilt eller i grupp
Är ni flera privatpersoner, företag eller anställda går det att starta en egen grupp!
För mer information kontakta oss.
 Medvetet närvarande i nuet
Dölj menyn
Längst upp på sidan