logo Tankens Kraft


KBT - Kognitiv beteendeterapi

Det handlar om att förändra sina kognitioner (tankar), känslor och handlingsmönster.
Orsaken till ett problem kan t.ex bero på feltolkningar av signaler från kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.

Det är ett samarbete mellan klient och terapeut.
Nya alternativa förändringar i beteende och förhållningssätt leder till olika slags hemuppgifter som klienten får pröva mellan träffarna. Klient och terapeut utvärderar sedan tillsammans hur uppgifterna har fungerat och klienten fortsätter därefter stegvis att använda olika tekniker som leder mot målet. Fokus ligger främst på nuet, men för att förstå var vissa känslor och beteenden grundar sig i kan man behöva gå bakåt i tiden.
Boka ett möte redan idag!
För dig som bor längre bort finns möjlighet att ta samtal över telefon.
Exempel på problem:
- stress
- oro
- ångest
- depression
- relationsproblem
- fobier
- viktproblem
- uppförandestörning
- sömnproblem
- rökning / snusning
Tankens Kraft    
0702-134413    
info@tankens-kraft.se
OM TANKENS KRAFT KONTAKT HITTA HIT
SKICKA IN ANMÄLAN REFERENSER NYHETSBREV
BLOGG / KOLUMN VILLKOR FACEBOOKFB / INSTAGRAMIG
 
Längst upp på sidan