logo Tankens Kraft


KBT och depression

Syftet med kursen är att hitta egna strategier för att komma ur det läge där man väljer bort saker som man en gång orkade och tyckte om, att bryta passiviteten. Vi arbetar med tankarna och hur livssituationen upplevs när man är deprimerad och synliggör även faktorer i förebyggande syfte för framtiden. Du får också en förståelse för vad en depression är och hur KBT fungerar.
Genom att arbeta i grupp får du ta del av andras liknande situationer och det kan ibland vara skönt att höra att man inte är helt ensam utan att det finns fler som upplever samma sak. Träffarna startar med en stunds mindfullness, därefter går vi igenom föregående veckas hemuppgift dels för att få en uppfattning om hur deltagarna upplever sitt förändringsarbete och dels för att hjälpa och stötta när det upplevs tufft. Slutligen lägger vi fokus på ett nytt ämne som blir en del av den nya hemuppgiften.

Innan kursstart har vi ett individuellt samtal där du får berätta om din situation. Det finns olika grader av depression och det är viktigt att ta reda på om det bästa alternativet är att delta i gruppen eller att fortsätta individuellt.

Antal träffar: 10 st.

I programmet erbjuds: arbetsmaterial, depressionskunskap, handledning ur ett kognitivt perspektiv, övningar och diskussioner.

Företag eller privatperson spelar ingen roll, alla är välkomna!
Vid intresse vänligen kontakta oss.
Exempel på symptom:
- Nedstämdhet
- Ångest
- Sorg
- Sömnlöshet
- Brist på energi
- Uppgivenhet
Tankens Kraft    
0702-134413    
info@tankens-kraft.se
OM TANKENS KRAFT KONTAKT HITTA HIT
SKICKA IN ANMÄLAN REFERENSER NYHETSBREV
BLOGG / KOLUMN VILLKOR FACEBOOKFB / INSTAGRAMIG
 
Längst upp på sidan